HR agentura pro právníky

Propojujeme profesionály v právním světě

5 bodů jak napsat profesionální životopis

Věnujte pozornost svému životopisu – potenciální zaměstnavatel ji pak věnuje Vám!

1. Grafická úprava

Vytvořit si úsudek o životopise trvá zpravidla jen několik málo okamžiků, ať už jej bude číst personalista nebo váš potenciální nadřízený. Správně napsaný životopis je přehledný – důležitou roli hraje formální úprava. Jednotlivé sekce životopisu zřetelně graficky oddělte, nadpisy jednotlivých sekcí by měly být zvýrazněny, barvy zvolte střídmé. Pokud nechcete pro vytváření originálního životopisu využívat vlastní kreativitu, na internetu je dostatek generátorů životopisů. Maximální délka životopisu jsou dva listy.

2. Jednotlivé sekce

Osobní údaje

Stačí jméno, případně titul, věk, město, email (nejlépe ve tvaru jmeno.prijmeni@…) a telefon.

Praxe

Praxe by měly korespondovat s pracovní pozicí, o kterou usilujete. Nejaktuálnější pozici uveďte nejvýše. Jednotlivé pozice pak mají obsahovat celý název či jméno zaměstnavatele, období (stačí rok a měsíc), název pracovní pozice a náplň práce. Uveďte zde i absolvované stáže.

Vzdělání

Celý název školy/univerzity, studijní obor, data docházky, případně ročník a rok očekávaného dokončení. U ukončených vysokých škol je vhodné zmínit i téma závěrečné práce. Stačí uvést nejvyšší dosažené vzdělání.

Projekty/Ocenění

Patří sem pracovní i školní aktivity, účasti na soutěžích atp. Není na škodu zmínit například dobrovolnické činnosti.

Jazyková vybavenost

Jazyk a jeho úroveň dle evropského referenčního rámce (B2, C1 atd.), případně certifikát.

Schopnosti a dovednosti

Zejména práce s počítačovými programy, systémy či databázemi. Pokud vlastníte řidičský průkaz, tato informace by zde neměla chybět.

3. Pojmenování souboru a formát

Optimální pojmenování souboru je CV_jmeno_prijmeni. Většinou se s životopisem dále pracuje a vhodné pojmenování je zásadní pro orientaci mezi uchazeči. Formát dokumentu by měl být v pdf.

4. Obecně

Vedle osobních údajů je vhodné umístit portrétovou fotku, nejlépe od fotografa. V životopise nepoužívejte zkratky (s výjimkou obecně zažitých). Pozor na gramatické chyby – pro jistotu dejte CV zhlédnout i jinému páru očí. Vespod dokumentu uveďte datum vyhotovení – životopis tak dostane punc aktuálnosti. Pokud se hlásíte do zahraniční firmy, měl by životopis být v anglickém jazyce. Platí, že své CV byste měli dokonale znát, pro jistotu si jej ale před pohovorem vždy znovu projděte – dobrý dojem rychle mizí, pokud dlouze přemýšlíte, jakže se ten zaměstnavatel jmenoval.

5. LinkedIn

Pokud jste článek dočetli až sem, a přitom ještě nemáte profil na LinkedIn, založte si ho! Na této sociální síti si můžete svůj profesní profil různými způsoby vylepšovat – přes reference zaměstnavatelů až po potvrzení vašich schopností jinými uživateli této sociální sítě. Z LinkedIn je také možné vygenerovat odkaz, který pokud vložíte do svého životopisu, je proklik na váš profil snadný.

Bc. Adam Všetíček

SIMPLE STEP s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

+ 420 736 620 377
info@simplestep.cz©2023 SIMPLE STEP
realizace www.rinovo.cz